Laparoskopik Cerrahi

Minimal invaziv cerrahi veya anahtar deliği cerrahisi olarak da bilinen Laparoskopik Cerrahi, kamera yardımı ile küçük insizyonlarla operasyonların yapıldığı modern bir cerrahi tekniktir. Günümüzde laparoskopik cerrahi, kamerayla işlem yapmak için uzun kalem benzeri aletler kullanan, yaygın olarak kabul edilen bir cerrahi tekniktir. Kesikler açık emsallerinden çok daha küçük olduğundan, iyileşme daha hızlıdır ve ameliyat sonrası ağrı tipik olarak daha azdır. Bu ameliyat şimdi ayakta tedavi olarak yapılabilir. Laparoskopi, daha önce bir laparoskopik ameliyat geçirmiş olan bir hasta için tekrar edilebilecek ölçüde yeterince ilerlemiştir. Ancak, organların yaralanmamasına ve bu amaçla giriş bölgesinin farklı olması ve alternatif bir giriş tekniğinin kullanılması gerekebileceğine dikkat edilmelidir. Laparoskopi cerrahinin fayda oranı riski faydalar lehine sürekli gelişmektedir.

Laparoskopide ön hazırlık

Hastanın yapılan tomografisi sayesinde aslında ameliyat alanı operasyon öncesinde vizualize edilmiştir. Operatör batın içinde nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğunu az çok tomografi sayesinde bilir. Hastaya operasyon öncesi uygun pozisyon verilir. Her operasyon türüne göre pozisyon de değişir.

Laparoskopik cerrahinin aşamaları

Laparoskopik cerrahi ,diğer adıyla minimal invaziv cerrahi,göbek deliğinden açılan yaklaşık olarak 1 cm.lik port yeri de dediğimiz delikten içeri trokar dediğimiz diğer bir aleti göndermekle başlar.. Trokarlar batın içine sokulan kamera ve aletleri sabitleyen boru şeklindeki destek yardımcı aletlerimizdir. Bunun yanı sıra alet değişimi amaçlı batın içine alet sokup çıkarmak ya da kamerayı çıkartıp temizliğini yapıp tekrar içeri almak trokarlar yardımıyla mümkün olmaktadır.

Bundan sonra karın içinde görüntü sağlayabilmek için batın içi hava ile şişirilir. Bu amaçla karbondioksit gazı kullanılmaktadır. Kameranın batın içine gönderilmesiyle laparoskopik cerrahi ameliyatımız başlar. Batın içi çok dikkatli ve detaylı bir şekilde vizualize edildikten sonra,her iki kasıktan da yine 1 cm.lik insizyon yerlerinden trokarlar yerleştirilir. Trokarlardan da her iki kasık bölgesinde operasyonu gerçekleştireceğimiz ana aletlerimiz batın içine gönderilir.Burada bir kişi kamerayı tutarken, laparoskopik cerrahi operasyonumuzun asıl operatörü hastanın tercihen sağına geçer kasıktaki kendi tarafındaki aletle manipule eder, karşısında yardımcı operatör kendi tarafındaki kasıktaki diğer aletle operasyonu karşılar, yardımda bulunur, iş paylaşımı yapar. Genellikle laparoskopik cerrahi operasyonu minimum iki operatör ile gerçekleşen bir ameliyattır.

Laparoskopik cerrahi nedir?

Operasyon esnasında kameranın vizualize ettiği görüntü tüm operatörler,hemşire,anestezi doktoru herkesin görebileceği şekilde ameliyathane içinde bir ekrana yansır. Aslında ekran batın içindeki organları 10-15 kat büyüterek yansıtır. Herkes, özellikle de operatörler ekrandaki görüntüyü üç boyutlu hayal edip batın içinde manipulasyonlarda bulunarak ameliyatı gerçekleştirmektedirler. Günümüz imkanları sayesinde laparoskopik cerrahi operatörleri hertürlü işlemi batın içinde sadece 1 cm.lik port yerlerinden girerek gerçekleştirebilmektedirler:kanamaya müdahale etmek,kesmek,sütüre etmek,çıkan parçayı batın içine torba atarak içine alıp çıkarmak,daha büyük dokuları myom gibi morselatör dediğimiz aletle içerde parçalayıp ufak parçaları dışarı çıkarmak vs.

Laparoskopi sırasında genelikle 3, bazen 4 veya 5 adet delik kullanılabilir. Bu deliklerden birincisinden kamera, diğerlerinden cerrahi aletler hasta içerisine ilerletilir. 3 delik olduğunda bu deliklerden 2 tanesi 1 cm, bir tanesi 0,5 cm çapında olmaktadır. Böylece toplam 2,5 cm’lik bir yara ile operasyon tamamlanmış olur.

Laparoskopik cerrahinin avantajları nelerdir?

Laparoskopik cerrahi bugün laparotominin önüne geçmiştir gerçekleştirilme sıklığı olarak dolayısıyla da tercih sebebi olarak. Çünkü birçok anlamda laparotomiye oranla çok daha avantajlı. Örneğin herşeyden önce 1 cm.lik insizyonlar açılarak sadece gerçekleşmekte ve hastada hiç yara izi ve skar dokusu bırakmadan iyileşme imkanı sunmaktadır.Dolayısıyla kozmetik açıdan çok daha avantajlı.Bunun yanı sıra hasta büyük kesilerle sakatlanmayıp çok daha hızlı iyeleşme süreci sağlamakta ve hasta laparotomide daha uzun süre ameliyat sonrası hastanede yatarak iyileşirken, laparoskopik cerrahide sadece 1 gün hstanede yatarak ayağa kalkmakta ve ertesi gün taburcu olmaktadır.Büyük ameliyatların yarattığı şiddetli ağrılar laparoskopik cerrahide çekilmemektedir.

Laparoskopik cerrahinin faydaları

Yukarıda da belirtilmiş olan laparoskopik cerrahinin faydalarını özetlemek gerekirse;

  • Hastaların ameliyat sonrasında ağrı hissi, açık cerrahiye oranla çok az olmaktadır.
  • İşlem sırasında 10-15 büyütmeli optik ile çalışıldığından kanama miktarı açık ameliyata göre çok az olmaktadır.
  • Büyük yaralar olmadığından hastanede kalış süresi çok az olmaktadır.
  • Açık ameliyatta oluşan büyük yara izleri yerine laparoskopide küçük izler kalmakta bazen hiç iz kalmamaktadır.
  • İyileşme süresinin kısa olması hastaneden kalış süresinin az olması nedeniyle hastanın günlük yaşamına ve çalışma hayatına dönmesi kısa olmaktadır.
  • Büyütülmüş görüntü sayesinde cerrahi uygulamanın ve cerrahi eğitim daha kolay olmaktadır.